Hotline tư vấn dịch vụ kế toán:

Tài liệu kế toán

Cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Cách Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

       Trong quá trình sản xuất thường phát sinh phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về hao mòn tài sản cố định, chi phí về tiền lương công nhân sản xuất và các chi phí khác về tổ chức quản lý sản xuất tạo ra sản phẩm theo kế hoạch.

       Nhiệm vụ của kế toán cần phải tập hợp những chi phí đã phát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và tổng hợp vào tài khoản chi phí sản xuất để tính ra giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành. Sau đó tiến hành hạch toán ghi sổ những nghiệp vụ kế toán phát sinh này

      * Theo quy định hiện nay thì giá thành sản phẩm, dịch vụ được xác định trên cơ sở 3 loại chi phí chính:

       + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

       + Chi phí nhân công trực tiếp.

       + Chi phí sản xuất chung (ở phân xưởng sản xuất).

      1. Một số tài khoản sử dụng chủ yếu trong hạch toán quá trình sản xuất

       + Tài khoản 111 – Tiền mặt

       + Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

       + Tài khoản 142 – Chi phí trả trước

       + Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

       + Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

       + Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

       + Tài khoản 155 – Thành phẩm

       + Tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ

       + Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

       + Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

       + Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

       + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

       + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

       + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.

    2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

    2.1 Khi xuất nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu cho phân xưởng sản xuất để sản xuất sản phẩm, ghi:

    + Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

    + Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

    2.2 Khi xuất vật liệu để dùng chung cho phân xưởng sản xuất hay phục vụ cho công tác quản lý phân xưởng, ghi:

    + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

    + Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

    2.3 Khi tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân phục vụ và nhân viên quản lý phân xưởng, ghi:

    + Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

    + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

    + Có TK 334 – Phải trả Công nhân viên

    2.4 Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, ghi:

    + Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

    + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

    + Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác.

   2.5 Khi trích hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần được trừ vào tiền lương phải trả của cán bộ công nhân viên, ghi:

    + Nợ TK 334 – Phải trả Công nhân viên

    + Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác.

    2.6 Khi xuất công cụ, dụng cụ cho phân xưởng sản xuất, ghi:

    + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

    + Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

    2.7 Trường hợp giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn cần phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ khác nhau, ghi:

     (1) Nợ TK 142 – Chi phí trả trước

          Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (100% giá trị).

     (2) Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

          Có TK 142 – Chi phí trả trước (theo mức phân bổ cho từng kỳ).

     2.8 Khấu hao tài sản cố định đang dùng ở phân xưởng sản xuất, ghi:

     + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

     + Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

     2.9 Đối với các chi phí khác có liên quan gián tiếp đến hoạt động của phân xưởng sản xuất như chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, chi phí điện nước, tiếp khách, ghi:

     + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

     + Có TK 111, 112, 331.

     2.10 Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp nhân viên quản lý phân xưởng trong kỳ kế toán, ghi:

     + Nợ TK 622 – Chi phí NC trực tiếp

     + Nợ TK 627 – Chi phí SX chung

     + Có TK 335 – Chi phí phải trả.

    2.11 Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định đang dùng ở phân xưởng sản xuất, ghi:

     + Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

     + Có TK 335 – Chi phí phải trả.

    2.12 Cuối kỳ, kết chuyển các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung sang tài khoản Chi phí SXKD dở dang để tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, ghi.

    + Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang

    + Có TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp

    + Có TK 622 – Chi phí NC trực tiếp

    + Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

    2.13 Nếu có phế liệu thu hồi nhập kho, ghi:

    + Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

    + Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang.

   2.14 Giá thành sản xuất thực tế của những sản phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ, ghi:

    + Nợ TK 155 – Thành phẩm

    + Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

   2.15 Trường hợp sản phẩm hoàn thành.không nhập kho, mà được giao ngay cho khách hàng tại phân xưởng, ghi:

    + Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

    + Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

 

     Bài viết trên kế toán PPI đã chia sẻ về cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ kế toán và khóa học kế toán, vui lòng liên hệ.

ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 – Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông – Hà Nội

CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định

CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P. Quang Trung, TP.Hải Dương

Hotline: 0944 32 5559 hoặc 0912 535 542

Website: www.ketoanppivietnam.vn

Fanpage: Kế Toán PPI_Việt Nam

Email: ktppivietnam@gmail.com

Viết bài: adminppi

Website chuyên nghiệp - Tăng doanh thu

Bạn nhận được 1 mã giảm giá 10% dịch vụ Thiết kế website. Giảm 40% dịch vụ quảng cáo Google Ads.
Đăng ký tư vấn ngay!