Hotline tư vấn dịch vụ kế toán:

Kế toán tổng hợp

Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tăng ca vào ban đêm

Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tăng ca vào ban đêm

Tùy thuộc vào loại hình và bản chất công việc của từng doanh nghiệp mà giờ làm việc có thể khác nhau. Đặc biệt, trong các doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức làm việc theo ca ngày và ca đêm là điều phổ biến. Khi người lao động tham gia làm việc vào ban đêm hoặc có thêm giờ làm việc vào thời điểm này, quy định về tính lương sẽ được áp dụng như thế nào? Hãy cùng Kế toán PPI theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Tính tiền lương khi làm việc vào ban đêm (từ 22h đến 06h sáng ngày hôm sau)

Công thức tính tiền lương đối với người lao động nhận lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang thực hiện vào ngày làm việc bình thường + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số giờ làm việc vào ban đêm)

Trong đó, tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a tại khoản 1 của Điều 55 trong Nghị định hiện hành.

Công thức tính tiền lương đối với người lao động nhận lương sản phẩm theo số sản phẩm

Tiền lương làm việc vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x Số sản phẩm làm vào ban đêm)

2. Cách tính tiền lương khi làm thêm giờ vào ban đêm

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm)

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 của Nghị định hiện hành.

b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính như sau:

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Công thức tính tiền lương làm thêm ca đêm được diễn giải như sau:

Giả sử Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là A, thì:

– Khi làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường, được trả ít nhất là:

  • Trường hợp 1: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó: 150%A + 30%A + 20% x (100%A) = 200%A

  • Trường hợp 2: Trước khi làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó: 150%A + 30%A + 20% x (150%A) = 210%A

– Khi làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần, được trả ít nhất là: 200%A + 30%A + 20% x (200%A) = 270%A

– Khi làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả như sau:

  • Đối với lao động hưởng lương tháng, được trả ít nhất là: 300%A + 30%A + 20% x (300%A) = 390%A

  • Đối với lao động hưởng lương ngày, ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người hưởng lương theo sản phẩm 

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm)

Trong đó:

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương như sau:

  • Đối với ngày làm việc bình thường, nếu người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Nếu người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày được tính ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

  • Đối với ngày nghỉ hằng tuần, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

  • Đối với ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Lời kết

Quy định cụ thể về tiền lương làm việc vào ban đêm và tăng ca vào ban đêm không chỉ giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi của mình mà còn tạo ra một môi trường làm việc công bằng và tích cực. Kế toán PPI hy vọng rằng qua bài viết này, quý độc giả đã nhận được đầy đủ thông tin cần thiết về cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm và tăng ca vào ban đêm và hiểu biết sâu sắc hơn về quy trình này.

Viết bài: adminppi

Website chuyên nghiệp - Tăng doanh thu

Bạn nhận được 1 mã giảm giá 10% dịch vụ Thiết kế website. Giảm 40% dịch vụ quảng cáo Google Ads.
Đăng ký tư vấn ngay!